Občianske Združenie

Východisko pre lepší život

Úvod

O nás

Prihliadajúc na neustále sa zvyšujúcu nezamestnanosť, klesajúcu sociálnu úroveň a znepokojujúce vyhliadky do budúcnosti, sme sa rozhodli v januári roku 2005 založiť OZ Východisko pre lepší život, ktoré bude pomáhať pri riešení sociálnych a iných problémov obyvateľom, ktorí sa ocitli v núdzi. OZ so sídlom v Rimavskej Sobote bolo registrované na MV SR dňa 18.03.2005 pod číslom VVS/1-900/90-15856.

Zvyšovanie zamestnanosti

Zakladatelia:

Výkonný výbor

Sándor Szántó predseda od roku 2005

Alica Csobová podpredseda 2005 – 2011 od roku 2011 Zsaneta Csobová

Katarína Bálintová členka výkonného výboru od roku 2005 - 2014

Revízna komisia:

Renáta Patakiová – projektová manažérka

Eva Kondášová – účtovníčka

Elena Tóthová – referentka

Poskytovanie sociálnych služieb

Partneri:

Lukostrelecký Klub Bašta - Bástya Íjász Klub

Ilvento s.r.o. Rimavská Sobota

• Výbor mestskej časti Tomašová

• TsM Rimavská Sobota

• Mesto Rimavská Sobota

• CSEMADOK Tomašová

Ciele kultúrnych činností

Kontakty

Adresa:

sídlo ul. Okružná 39/2 979 01 Rimavská Sobota

Kancelária:

ul. Kapitána Šmála 3 979 01 Rimavská Sobota

T.č: 0908 941 545